Društvena odgovornost

Kao velika i uspešna kompanija, verujemo da je naša dužnost da budemo aktivni učesnik u životu lokalne zajednice na svim tržištima na kojima smo prisutni.

Kako su naša delatnost komunikacije, znamo da je dobra povezanost ljudi ono što doprinosi kvalitetu života svakog pojedinca i što prevazilazi prepreke u celoj zajednici. Zbog toga je povezanost naročito važna za naše porodice i pojedince koji žive širom sveta.

MTEL neguje dugogodišnju tradiciju organizovanja i podrške brojnih inicijativa čija je svrha povezivanje naših ljudi u svetu sa našom kulturom, vrednostima i sunarodnicima Veliki broj ovih inicijativa predstavlja i priliku za naše ljude da zajedno sa nama učestvuju u rešavanju problema od zajedničkog interesa i očuvanju duha i tradicije koji su deo našeg identiteta.

Sa ciljem da okupimo naše ljude oko zajedničkih ideja i interesovanja, kao i da predstavimo našu kulturu u svetu, društveno odgovorne inicijative su neodvojivi deo naše poslovne etike.